For å søke medisinstudier 1+5 må du møte følgende krav

  • Minst 4 i rent karaktersnitt
  • Kjemi 1+2
  • Fysikk 1
  • Matte R1 (eller S1 + S2)
  • Minst 4 i engelsk.

Innhold i søknaden

Søknaden din må inneholde komplett vitnemål eller karakterutskrift fra første, andre og tredjeklasse samt terminkarakterer fra jul i tredje klasse. Det må fremkomme av dokumentene du sender oss at du møter alle krav om realfag. Dersom du holder på å ta opp fag er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjema og/eller sender med dokumentasjon.

Søk før 15. april

For å være med i førsteopptaket er det viktig at du søke før 15. april. Vi tar til enhver tid inn søkerne med best snitt. Realfagspoeng, alderspoeng og andre former for tilleggspoeng regnes ikke med. Dersom du ikke får tilbud settes du på venteliste og vil vurderes ved nye opptak som skjer jevnlig frem mot studiestart.