Hva betyr realkompetansevurdering?

Generell studiekompetanse er en forberedelse til høyere utdanning. Universitets- og høgskoleloven (UHL) åpner for at en søker som ikke har oppnådd generell studiekompetanse kan «erstatte» kompetansen de mangler når de søker opptak. De som fyller 25 år eller mer i opptaksåret, og som kan vise til utdanning og/eller praksis som kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. En realkompetansevurdering ser dermed på den samlede kompetansen du har og vurderer den opp mot studieprogrammet du har søkt på.

 

Regler for vurdering av realkompetanse

Bjørknes Høyskole har gjennomført en faglig vurdering  for å identifisere generelle krav som gjelder hver søker uansett studium, og i tillegg studiespesifikke krav som gjelder per studium. Du kan dessverre ikke bruke realkompetanse til å søke opptak på medisinutdanning 1+5 eller fysioterapi (dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet). I følge høyskolens forskrift om opptak, studier og eksamen avgjøres realkompetansesøknader av rektor etter innstilling fra faglig ansvarlig/studieleder og er en konkret faglig vurdering. Det tar derfor ca 2 uker å få svar på en søknad på grunnlag av realkompetanse.

 

Generelle minstekrav
På Bjørknes Høyskole gjelder følgende minstekrav når vi vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse:

  • du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak.
  • du har minimum 5 års utdanning og/eller praksis omregnet til 100 % stilling.

Utdanning kan være videregående skole-nivå. Allmennfag/studiespesialisering regnes alltid som relevant. Fagbrev, relevante linjer på folkehøyskole og høyere utdanning er også relevant. Praksis er for eksempel lønnet arbeid, lærlingtid, tillitsverv og organisasjonsarbeid. Inntil 1 år med praksis kan også dekkes gjennom omsorg for egne barn (dokumenteres med fødselsattest).

 

Studiespesifikke minstekrav

 

Studium Spesielle krav (eller tilsvarende) som må være bestått
Psykologi:

 • Bachelor i anvendt psykologi
 • Bachelor i psykologisk helsearbeid
 • Alle årsenheter i psykologi
 • Alle enkeltemner i psykologi
 

Norsk: Minimum 112 årstimer / 4 uketimer
Engelsk: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
Matte: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
Naturfag eller samfunnsfag: Minimum 56 årstimer / 2 uketimer

Statsvitenskap og internasjonale relasjoner:

 • Bachelor i freds- og konfliktstudier
 • Bachelor i internasjonale studier
 • Alle årsenheter i statsvitenskap og internasjonale relasjoner
 • Alle enkeltemner i statsvitenskap og internasjonale relasjoner
 

Norsk: Minimum 112 årstimer / 4 uketimer
Engelsk: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
Samfunnsfag: Minimum 56 årstimer / 2 uketimer

Ernæring:

 • Bachelor i ernæring
 • Årsenhet i medisin grunnfag
 • Halvårsenhet i grunnleggende ernæring
 • Halvårsenhet i medisinsk grunnstudium
 • Halvårsenhet i kosthold og ernæring for barn
 • Halvårsenhet i kosthold og ernæring for eldre
 • Alle enkeltemner i ernæring
 

Norsk: Minimum 112 timer / 4 uketimer
Engelsk: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
Matte: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
Naturfag: Minimum 56 årstimer / 2 uketimer  

 

 

 

Denne dokumentasjonen må du sende inn for at vi skal vurdere søknaden din:

 • Kompetansebevis fra videregående skole og evt. karakterutskrift fra annen utdanning.
 • Arbeidsattester. Praksis må dokumenteres med attest/diplom. Attester må informere om ansettelsestid og stillingsprosent eller timeantall, signeres og stemples av arbeidsgiver.
 • Motivasjonsbrev der du gjør rede for hvordan du har tenkt til å klare studiet du søker på uten generell studiekompetanse.
 • Din CV.
 • Eventuell annen relevant dokumentasjon for å få vurdert realkompetansen din.

Vi kan ikke vurdere søknaden din om opptak på grunnlag av realkompense før alle dokumentene er lastet opp sammen med søknaden. Du kan laste opp flere vedlegg etter at du har søkt her
For søkere med utdanning fra utlandet gjelder språkkrav fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 

Realkompetanse gjelder ikke:

Du kan ikke bruke realkompetanse til å søke opptak på medisinutdanning 1+5 eller fysioterapi. Dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet.