Rakk du ikke den velkjente søknadsfristen 15. april? Ved Bjørknes Høyskole og enkelte andre læresteder er det mulig å søke både før og etter Samordna opptak sin velkjente søknadsfrist.

 15. april og Bjørknes Høyskole

Ved Bjørknes Høyskole foregår nemlig hele opptaket lokalt på høyskolen. Det betyr blant annet at du kan søke studieplass både før og etter 15. april (som er søknadsfristen til Samordna opptak). Dette gjelder uansett hvilke studieprogram du skal søke på. Men dersom du vil studere fysioterapi eller 1+5 medisinstudier får du være med i førsteopptaket dersom du leverer en komplett søknad med alle nødvendige vedlegg i løpet av søndag. 15. april. Etter 15. april blir det rullerende opptak frem til studiestart.

Det lønner seg altså å søke tidlig, men det er fortsatt mulig å søke etter 15. april.

 

Søk studieplass nå!

 

 

15. april  og Samordna opptak

Noen er tidlig ute og slipper å gruble noe mer på hva de skal finne på til høsten. Andre vet ikke helt hva de vil og synes det er vanskelig å bestemme seg.  15. april er uansett søknadsfristen som du må forholde deg til dersom du søker studieplass gjennom Samordna opptak. De har også frister du må overholde for når du skal ettersende dokumentasjon.

 

Jeg trenger mer informasjon om hvordan jeg søker

Ta meg til søknadsskjema