Rakk du ikke den første søknadsfristen hos Samordna Opptak? Ved Bjørknes Høyskole og enkelte andre læresteder er det mulig å søke både før og etter 15. april. Det er ikke for sent å sikre seg studieplass.

Søke studieplass på Bjørknes Høyskole

Hos oss foregår hele opptaket lokalt på høyskolen. Det betyr blant annet at du kan søke studieplass både før og etter 15. april (som er søknadsfristen til Samordna opptak). Det gjelder uansett hvilke studieprogram du skal søke på, men dersom du vil studere fysioterapi eller 1+5 medisinstudier fikk du være med i førsteopptaket dersom du leverer en komplett søknad med alle nødvendige vedlegg før 15. april. Deretter er rullerende opptak frem til studiestart. Les mer om opptakskrav

Det lønner seg altså å søke tidlig, men det er fortsatt mulig å søke etter 15. april på alle våre studieprogram

 

Søk studieplass nå!

 

Samordna opptak

Noen er tidlig ute og slipper å gruble noe mer på hva de skal finne på til høsten. Andre vet ikke helt hva de vil og synes det er vanskelig å bestemme seg.  15. april er uansett søknadsfristen som du må forholde deg til dersom du søker studieplass gjennom Samordna opptak. De har også frister du må overholde for når du skal ettersende dokumentasjon og frist for å omprioritere søknadsvalgene dine. Du kan søke studieplass ved Bjørknes Høyskole uavhengig av om du har søkt til samordna opptak.

 

Jeg trenger mer informasjon om hvordan jeg søker

Ta meg til søknadsskjema