Tomas har en mastergrad i International Studies fra Stellenbosch University i Sør-Afrika og Bjørknes Høyskole og Peace Research Institiute i Oslo. Tomas har fra tidligere en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo og har studert fransk ved Sorbonne i Paris. Han har en bred organisasjonsbakgrunn og var blant annet landsleder i ANSA for de norske studentene i Sør-Afrika da han studerte der.

bh_portretter_aug2011_001

Faglige kompetanseområder
Konflikt og identitet, områdekunnskap om Sentral- og Vest-Afrika, teorier om internasjonale relasjoner (IR-teori), kulturkompetanse og studieteknikk.

Bakgrunn

  • Korporal ved NATO-basen i Jåttåvågen, Stavanger
  • Bachelor i internasjonale studier ved UiO
  • Master of International Relations fra University of Stellenbosch (i samarbeid med Peace Research Institute Oslo og Bjørknes Høyskole)
  • Foredragsholder for FN-Sambandet
  • Prosjektleder for FNs høykommisær for flyktninger i Cape Town

Undervisning og veiledningsområder
Internasjonale studier, menneskerettigheter, politisk teori, internasjonal politikk og områdestudier (særlig vekt på sentral-Afrika)

Andre arbeidsområder
Ansvarlig for utviklingen og driftingen av nettstudiene i freds- og konfliktstudier og internasjonale studier. Tar eksterne oppdrag som kursholder og foreleser innen sine faglige kompetanseområder.