Les mer om faktura på skolepenger og betalingsfrister. Husk å ta kontakt med oss dersom noe er uklart

Stedlige studenter:
Det utstedes to faktura i løpet av ett skoleår for stedlige studenter.  En faktura for høstsemesteret, og en faktura for vårsemesteret. Fakturaene sendes på mail. Hvis mistet faktura, kan du be om fakturakopi som også sendes på mail. Høstsemesteret har forfall 1. oktober og vårsemesteret har forfall 1. februar.

Nettstudenter:
Som  nettstudent  får man første faktura ca. 14. dager etter oppstart. Du kan velge mellom semesterbetaling og betaling pr. måned. Faktura mottas på mail. Hvis mistet faktura, kan du be om fakturakopi som også sendes på mail.

Stedlige studenter og nettstudenter:
Skulle du ha problemer med å betale beløpene innen forfall, kan høyskolen etter søknad innvilge annen nedbetalingsplan. Ta i så fall kontakt med vårt kontor i god tid før forfall for annen avtale.

Ved forsinket betaling  utover det som er avtalt,  påløper et purregebyr og evntuelt renter.