Opptaksprøvene til helsefaglige studier i Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen avholdes på Bjørknes Høyskole i Oslo i løpet av vinteren og våren. Søknadsfristen for studiestart høsten 2017 er nå utgått. Neste opptaksrunde blir våren 2018 -mer info kommer her når datoene er klare.

Student

Opptaksprøver for studiestart høsten 2018

For å komme inn må helsefaglige studier i Sentral-Europa må du bestå en opptaksprøve som tester deg i biologi, kjemi, medisinsk fagterminologi (engelsk/latin), samt fysikk eller matte for Tsjekkia. Mer informasjon finner du under hvert enkelt land i høyremenyen. Opptaksprøvene holdes i februar/mars (vinter) og mai/juni (vår) hvert år. Studiestart er i september/oktober.

Datoer for opptaksprøver til universitetene i Ungarn, Tsjekkia, Polen og Slovakia:

Vår 2017: (søknadsfristen er utgått for studiestart høsten 2017)
Comenius University*: 11. juni Kl 12:30
Semmelweis University: 3.- 4. juni Kl. 08:00
Szeged University: 3.- 4. juni Kl. 08:00
Pècs University: 3.- 4. juni Kl. 08:00
Masaryk University:  11. juni Kl. 09:00
University of Gdansk: 17.-18. juni Kl 09:00
University of Veterinary Medicine, Budapest: 18. juni Kl 09:00
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno *: 21. april Kl. 10:00
First Faculty of Medicine, Charles University*: 10. juni Kl. 09:00

*Universitetene merket med stjerne tillater ikke at man tar opptaksprøven mer enn ên gang per år.

 

Vinter 2018 (mars-april):
Comenius University*: Dato kommer
Semmelweis University Dato kommer
Pècs University  Dato kommer
Szeged University  Dato kommer
Masaryk University:  Dato kommer 
University of Gdansk:  Dato kommer
University of Veterinary Medicine, Budapest:  Dato kommer
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno *:  Dato kommer

*Universitetene merket med stjerne tillater ikke at man tar opptaksprøven mer enn ên gang per år.

 

 

Registrer deg slik at du mottar informasjon så fort datoer er fastsatt.

 

Øve til opptaksprøvene

For å øve til opptaksprøvene er det viktig å sjekke ut gamle opptaksprøver. Her finner du en oversikt over det som er tilgjengelig fra de ulike universitetene:

 

Påmeldingsavgift

Når du melder deg på opptaksprøvene må du betale en påmeldingsavgift (se søknadsskjema). Når du er påmeldt vil du motta detaljert informasjon vedrørende søknadsprosessen. Les informasjonen nøye!

 

Eksamensgebyr

I tillegg til påmeldingsgebyr krever noen av universitetene et eksamensgebyr
-University of Veterinary Medicin, Ungarn: EUR 300 (betales  kontant direkte til universitetene på opptaksprøvedagen.
-Charles University i Praha, Tsjekkia: CZE 590 (ca. 200 NOK) (betales til universitetet før opptaksprøven)

 

Forbered deg til opptaksprøven med intensivkurs i kjemi, biologi og engelsk fagterminologi

 

Opptaksprøver i andre land?

Kolliderer lørdagens opptaksprøver til Ungarn med andre opptaksprøver? Da kan du ta opptaksprøver til universitetene i Ungarn i sin helhet på søndag. Husk å gi oss beskjed i god tid om dette.  Kontakt info@bjorkneshoyskole.no dersom du skal ta opptaksprøven til f.eks. Krakow samme dag som våre opptaksprøver.

 

Intensivkurs

Før opptaksprøvene arrangerer vi helge-intensivkurs i biologi, kjemi og medisinsk fagterminologi. Kursene holdes to ganger i året. Før studiestart holder vi kurs i ungarsk språk og kultur, og du kan ta nettkurs i studieteknikk når det passer deg.  Les mer om intensivkursene her

 

Karakterutskrift og vitnemål

Dersom du består opptaksprøven og får tilbud om studieplass, må du sende inn vitnemål fra vgs. innen studiestart. Det betyr at dersom du går siste året på vgs. når du skal ta opptaksprøven kan du sende inn karakterutskrift sammen med øvrige vedlegg du medbringer på opptaksprøvedagen. Merk at du ikke kan starte studiene i Sentral-Europa dersom du ikke kan fremvise gyldig vitnemål ved studiestart, uavhengig av om du bestod opptaksprøven eller ikke.

 

Avreisetreff

Dersom du består opptaksprøven og skal studere i Ungarn, arrangerer vi avreisetreff 11. august 2017 for studiestart høsten 2017. Her får du møte dine medstudenter og studenter som er i full gang med studiene sine.