Opptaksprøvene til helsefaglige studier i Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen avholdes på Bjørknes Høyskole i Oslo i løpet av vinteren og våren.

Student

Opptaksprøver for studiestart høsten 2017

For å komme inn må helsefaglige studier i Sentral-Europa må du bestå en opptaksprøve som tester deg i biologi, kjemi, medisinsk fagterminologi (engelsk/latin), samt fysikk eller matte for Tsjekkia. Mer informasjon finner du under hvert enkelt land i høyremenyen. Opptaksprøvene holdes i februar/mars og mai/juni hvert år, studiestart er i september/oktober.

Datoer for universitetene i Ungarn, Tsjekkia, Polen og Slovakia (både vinter og vår gjelder studiestart høsten 2017) :

Vinter 2017:
Comenius University*: 3. mars kl. 10:00
Semmelweis University 4. og 5. mars kl. 08:00 (hold av begge dager)
Pècs University 4. og 5. mars kl. 08:00 (hold av begge dager)
Szeged University 4. og 5. mars kl. 08:00 (hold av begge dager)
Masaryk University:  10. mars kl. 09:00 
University of Gdansk: 11. og 12. mars
University of Veterinary Medicine, Budapest: 12. mars kl. 09.00 (NB! Nytt tidspunkt)
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno *: 21. april kl. 10:00

*Universitetene merket med stjerne tillater ikke at man tar opptaksprøven mer enn ên gang per år.

Vår 2017:
Comenius University*: 11. juni Kl 12:30
Semmelweis University: 3.- 4. juni Kl. 08:00
Szeged University: 3.- 4. juni Kl. 08:00
Pècs University: 3.- 4. juni Kl. 08:00
Masaryk University:  11. juni Kl. 09:00
University of Gdansk: 17.-18. juni Kl 09:00
University of Veterinary Medicine, Budapest: 18. juni Kl 09:00
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno *: 21. april Kl. 10:00
First Faculty of Medicine, Charles University*: 10. juni Kl. 09:00

*Universitetene merket med stjerne tillater ikke at man tar opptaksprøven mer enn ên gang per år.

 

Registrer deg slik at du mottar informasjon så fort datoer er fastsatt.

 

Øve til opptaksprøvene

For å øve til opptaksprøvene er det viktig å sjekke ut gamle opptaksprøver. Her finner du en oversikt over det som er tilgjengelig fra de ulike universitetene:

 

Påmeldingsavgift

Når du melder deg på opptaksprøvene må du betale en påmeldingsavgift (se søknadsskjema). Når du er påmeldt vil du motta detaljert informasjon vedrørende søknadsprosessen. Les informasjonen nøye!

 

Eksamensgebyr

I tillegg til påmeldingsgebyr krever noen av universitetene et eksamensgebyr
-University of Veterinary Medicin, Ungarn: EUR 300 (betales  kontant direkte til universitetene på opptaksprøvedagen.
-Charles University i Praha, Tsjekkia: CZE 590 (ca. 200 NOK) (betales til universitetet før opptaksprøven)

 

Forbered deg til opptaksprøven med intensivkurs i kjemi, biologi og engelsk fagterminologi

 

Opptaksprøver i andre land?

Kolliderer lørdagens opptaksprøver til Ungarn med andre opptaksprøver? Da kan du ta opptaksprøver til universitetene i Ungarn i sin helhet på søndag. Husk å gi oss beskjed i god tid om dette.  Kontakt info@bjorkneshoyskole.no dersom du skal ta opptaksprøven til f.eks. Krakow samme dag som våre opptaksprøver.

 

Intensivkurs

Før opptaksprøvene arrangerer vi helge-intensivkurs i biologi, kjemi og medisinsk fagterminologi. Kursene holdes to ganger i året. Før studiestart holder vi kurs i ungarsk språk og kultur, og du kan ta nettkurs i studieteknikk når det passer deg.  Les mer om intensivkursene her

 

Karakterutskrift og vitnemål

Dersom du består opptaksprøven og får tilbud om studieplass, må du sende inn vitnemål fra vgs. innen studiestart. Det betyr at dersom du går siste året på vgs. når du skal ta opptaksprøven kan du sende inn karakterutskrift sammen med øvrige vedlegg du medbringer på opptaksprøvedagen. Merk at du ikke kan starte studiene i Sentral-Europa dersom du ikke kan fremvise gyldig vitnemål ved studiestart, uavhengig av om du bestod opptaksprøven eller ikke.

 

Avreisetreff

Dersom du består opptaksprøven og skal studere i Ungarn, arrangerer vi avreisetreff. Her får du møte dine medstudenter og studenter som er i full gang med studiene sine. Mer informasjon om dato kommer.