Saxion ligger i Enchede, en meget studentvennlig by ca 2 timer fra Amsterdam. Fysioterapistudentene våre tar andre og tredje året av sin bachelorgrad her, etter det første året i Oslo.

Fysioterapiutdanning i to land

I samarbeid med Saxion University tilbyr vi en fysioterapiutdanning med ett år i Oslo og to år i Nederland, samt ett års obligatorisk praksis. Les mer om fysioterapiutdanningen her

 

To år ved Saxion University
Det siste året med obligatorisk praksis er under veiledning av universitetet i Nederland, men kan tas i Norge, Nederland eller et annet land. Fullførte studier gir graden Bachelor of Physiotherapy. De fleste velger å ta dette praksisåret i Norge.

I og med at du er innrullert som student i Nederland alle de tre siste årene, betaler du også skolepenger til skolen i Nederland. Til gjengjeld får man da også 60 studiepoeng ekstra som gir totalt etter endt studium 240 studiepoeng (dette er 60 poeng mer enn det norske studieprogrammet).  Skolepengene per studieår i Nederland er for tiden ca EURO 2800. For noen år siden lå prisen på ca EURO 5000, men vi vet ikke om skolepengene vil gå opp igjen til dette nivået eller økes ytterligere. Likevel er det langt billigere å være utenlandsstudent i Nederland sammenlignet med Sentral-Europa, Storbritannia, USA eller Australia

Problembasert læring
Studieåret i Nederland er delt inn i fire terminer. Fagene er knyttet opp mot forskjellige områder. Undervisningen baserer seg mye på problembasert læring. Kort forklart går dette ut på at studentene samarbeider i små grupper om prosjekter og problemstillinger under veiledning.

University of Applied Sciences Saxion, Enchede
Saxion er et svært anerkjent og moderne universitet med mange forskjellige studieretninger. Les mer om fysioterapiutdanningen i Nederland her

Fysioterapihøyskolen i Enschede ble etablert i 1954 og ble en del av Saxion Hogeschool i 1999. De har siden fått universitetsstatus og heter nå University of Applied Sciences Saxion. Etableringen av studietilbudet i fysioterapi med ett år i Norge og to år i Nederland er basert på et mangeårig samarbeid mellom Saxion og Bjørknes Høyskole. Enschede er en meget trivelig studentby øst i Nederland.