Fysioterapi er et internasjonalt yrke med meget varierte jobbmuligheter og videreutdanninger enten du vil jobbe i privat eller offentlig sektor

Helsedirektoratet har spådd et økende behov for leger og fysioterapeuter i årene fremover. Selv om arbeidsmarkedet har vært vanskelig for fysioterapeuter de siste årene, ser dette nå ut til å snu. Mange fysioterapeuter ansettes for eksempel i de nye kommunale Frisklivssentrene.

 

Bjørknes Høyskole tilbyr også videreutdanning innen manuell terapi i Australia. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Hvor jobber en fysioterapeut?
Fysioterapi-institutter (privat praksis)
Sykehus
Rehabiliteringssentre
Bedriftshelsetjeneste
Idrettslag og treningssentre
Helsestasjoner
Barnehager
Skoler
Bo- og behandlingssentre, alders- og sykehjem

Hvilke karrieremuligheter har jeg?
Akkurat som for leger, finnes det mange spesialiseringer og yrkesmuligheter for fysioterapeuter.
Etter grunnutdanningen bør du ha minst 2 års praksis som utøvende fysioterapeut før du kan søke på mastergrader i utlandet (for å komme inn på for eksempel manuell terapi i Norge bør du ha så mye som 10 års praksis og studiestart er kun annet hvert år).

Her er noen av mulighetene innen videreutdanning:
manuell terapi
idrettsfysioterapi
allmenn fysioterapi
barnefysioterapi
forebygging og ergonomi
onkologisk fysioterapi
helse- og miljøarbeid
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
rehabilitering med fordypning i
geriatrisk og gerontologisk fysioterapi
hjerte- og lungefysioterapi
nevrologisk fysioterapi
kvinnehelse
ortopedisk fysioterapi
revmatologisk fysioterapi