Dette er et tverrfaglig årsstudium med 5-ukers studieopphold i Tanzania. Årsstudiet gir 60 studiepoeng og kan både inngå som del av vår egen eller andre bachelorgrader, eller brukes som videreutdanning. Årsstudiet tilsvarer førsteåret av bachelorgraden i freds- og konfliktstudier. Man kan fortsette videre på år nummer to om ønskelig.

Student ved årsstudiumi freds- og konfliktstudier

Har du noen gang tenkt over…

 • Hva er fred og hvordan oppstår ulike typer konflikter?
 • Hva skal til for å løse væpnede konflikter?
 • Finnes det universelle menneskerettigheter?
 • Kan krig rettferdiggjøres?
 • Kan brudd på menneskerettigheter rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?
 • Kan lille Norge være en stor aktør i internasjonalt fredsarbeid?
 • Hvilken rolle spiller religion i konflikt og fredsarbeid?
 • Trenger vi FN?
 • Hvorfor intervenerer vi noen steder og ikke andre?
 • Er det noen sammenheng mellom demokrati og fred?

 

En unik fagsammensetning

Freds- og konfliktstudier er et tverrfaglig studie som omfavner en rekke spennende fagområder, som blant annet statsvitenskap, utviklingsstudier, historie, religionstudier, politisk teori, samfunnsgeografi og forsvars- og strategistudier. Studiet har fått stadig større betydning og en rekke forskningsfunn fra feltet har ført til nye måter å tenke på når det gjelder forebygging av konflikter, konflikthåndtering, samhandling og utvikling.

 

Ta årsstudium i freds- og konfliktstudier over nett eller på deltid

Studiet kan tas på heltid og deltid i Oslo, eller over nett. Ønsker du nettstudier finnes det ingen søknadsfrist og du kan starte når du ønsker. Du planlegger studieprogresjonen ut fra eksamensperioden. Praktisk informasjon rundt våre nettstudier kan du lese her.

 

Årsstudium i freds- og konfliktstudier passer for deg som…

 • Er interessert i verden utenfor Norges grenser.
 • Tror at voldelige konflikter kan løses.
 • Ønsker en grad som gir deg kompetanse innenfor et stadig viktigere fagfelt.
 • Ser verdien av et praksisnært studium og internasjonal erfaring.
 • Mener at det å jobbe for fred og sikkerhet er av stor betydning.

For deg som er opptatt av politikk og samfunn tilbyr Bjørknes Høyskole også årsstudium i internasjonale studier, bachelor i freds- og konfliktstudier og Bachelor i internasjonale studier.

Søk allerede i dag, eller kontakt oss om du har spørsmål om våre studier.

Informasjon

Opptakskrav åpne studieprogram

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse
 • Les mer om opptakskrav her

 

Søknadsfrister åpne studier

Rullerende opptak
Du kan søke studieplass fra 1. januar og helt frem til studiestart. Søknaden behandles fortløpende  og du vil få svar på søknaden din i løpet av 1-2 uker

Ingen søknadsfrist for nettstudier
Skal du bli nettstudent kan du starte når du vil. Det er heller ingen søknadsfrist du må overholde.  Som nettstudent må du planlegge studieprogresjonen ut fra eksamensperiodene innen hvert fagområde.

Studieavgift

Bjørknes Høyskole er en privat høyskole der du må betale skolepenger.  Oversikt over hva det enkelte studieprogram koster finner du her

Finansiering

Alle våre studieprogram er støttet av Lånekassen*. Merk at Lånekassen gir ulik støtte til studier i Norge i forhold til studier i utlandet. Oppdatert informasjon om hvor mye du kan få i støtte finner du på Lånekassens sider.

Vil du studere dette faget på nett?

Den gode læresituasjonen i sentrum

Dette studiet tilbys også som nettstudium. Det er lagt stor vekt på at nettundervisningen skal være inspirerende! Alt utenomfaglig, som på mange andre e-læringsløsninger kan virke mer forvirrende enn veiledende, er byttet ut med et intuitivt navigasjonssystem som gir faget den sentrale plassen. Samtidig vet du som student alltid hva du har gjort, hva du driver på med, og hva du skal gi deg i kast med som neste tema. Qybele er bygget opp rundt undervisningsartikler, illustrasjoner, animasjoner og filmer. Hovedpoengene i studieplanen belyses og utdypes, og gir derfor et meget nyttig supplement til pensum.

Pedagogisk samhold på nettet

Det er viktig for å optimalisere studiesituasjonen at du ikke føler at du jobber alene selv om du er nettstudent. Selvfølgelig har du din egen veileder som du kan kontakte, men enda viktigere er samholdet med de andre studentene. Du kan slå opp i Wiki eller bruke forum om du lurer på noe. Du kan chatte, sende meldinger, skrive notater og dele dem til medstudenter. Du treffer dine medstudenter i det digitale klasserommet der du diskuterer fagstoff både med studenter og lærere.
 Men, foruten arbeidskravene, kan du studere helt alene dersom du foretrekker det.

Belønning

Alt du foretar deg som nettstudent danner grunnlaget for framdriften din. Nye deler av emnet åpnes for deg etter hvert som du jobber. På denne måten tar du de ulike delene av undervisningen i den rekkefølgen som vi mener er den beste. Gjør du noe som er lurt for læringen din, får du poeng. Qybele-systemet gir deg altså belønning om du tar aktive steg for å utnytte e-læringsportalen til fulle og lærer mer. Dette er et viktig psykologisk prinsipp som vi tror vil gjøre Qybele-studentene naturlig kunnskapshungrige, og godt skikket til å bestå eksamen. Det er vist over de siste årene at nettstudenter gjør det minst like bra til eksamen, sammenliknet med studenter som følger vanlig undervisning.

Unik e-læringsplattform

Qybele er en unik e-læringsplattform. Over de siste årene har internett gått fra å være relativt statisk og tradisjonelt i oppbygningen av nettsider, til å bli brukerstyrt, dynamisk og ”mykt”. Dette har vi tatt inn i Qybele. Sammen med den gode undervisningen, oppfølgingen fra nettlærer, belønningssystemet og samholdet med medstudenter, er dette med på å  gi både god brukeropplevelse og mestringsfølelse. Det vil gjøre nettstudentene faglig dyktige og fornøyde.

Velkommen som nettstudent!
Husk at du kan starte når du vil og studere hvor du vil. Nettstudier betyr full fleksibilitet!

Ofte stilte spørsmål om nettstudier

Nettstudier betyr at du studerer på nett. Du vil derfor ikke trenge å møte opp til undervisning i Oslo, men jobber aktivt i vår e-læringsportal, Qybele. Du kan dermed studere akkurat når du vil og hvor du vil. Dette passer for deg som ønsker en mer fleksibel hverdag. Tenker du å flytte til utlandet? Eller vil du helst ikke flytte på deg? Har du en jobb som du ikke kan reise fra? Jobber/leser du best på kvelder og i helger? Med nettstudier kan du strukturere hverdagen din etter hva som passer best for deg.

 

Hvordan fungerer nettstudiene?

Du vil få tilgang til Bjørknes Høyskoles e-læringsportal, Qybele. Der vil du finne både undervisningsvideoer, artikler og oppgaver. Du vil bli tildelt en faglig kontaktperson som gjerne svarer deg på spørsmål du måtte ha til det faglige innholdet, som for eksempel om oppgaver, pensum og lærerbøker. Du vil også bli tildelt en administrativ kontaktperson, som vil hjelpe deg med praktiske ting rundt din studiehverdag, slik som eksamen, bytte av progresjon, permisjon, faktura og lånekassen. I tillegg til dette vil du få oversikt over andre nettstudenter slik at dere kan danne deres egne kollokviegrupper på nett.

 

Hvordan ser et vanlig studieår ut?

Studieåret er delt opp i semester eller trimester (dette kommer an på hvilket studieprogram du tar), og det vil være to eksamensperioder for semester eller tre eksamensperioder for trimester, per studieår. Som fulltidsstudent vil du konsentrere deg om to emner av gangen per trimester/semester, og ha avsluttende eksamen i disse før du begynner på to nye emner i trimesteret/semesteret etter. Alle emner har avsluttende eksamen og de fleste emner har både oppgaver og kurs som obligatoriske arbeidskrav før du kan melde deg opp til eksamen.

 

Hvor mye er det lagt opp til at jeg skal lese/studere?

Det avhenger av hvor mange studiepoeng du tar av gangen. Fulltidsstudier vil si 60 sp per år, og deltidsstudier er 30 sp per år. Som nettstudent vil du ha tilgang til like mye undervisning som de stedlige studentene. Du vil gå igjennom det samme pensum og kravene vil være de samme for både stedlige og nettstudenter. De stedlige fulltidsstudentene har ca. 15-20 timer undervisning per uke i tillegg til egenstudier. Som nettstudent må du regne med ca. det samme. Som nettstudent står du fritt til å lese akkurat når og hvor du vil, men du må huske å levere obligatoriske oppgaver og fullføre obligatoriske kurs i tide til eksamensoppmelding.

 

Kan jeg velge når jeg skal ha eksamen?

Eksamen avholdes på fastsatte datoer, men hvor mange eksamener du tar per eksamensperiode kan du til en viss grad bestemme selv. Hvis du i en periode har veldig mye å gjøre kan du f.eks ta en eksamen mindre, for så å ta det igjen i neste eksamensperiode. Hvis du er fulltidsstudent skal du normalt ta eksamen i 60 sp per år, men det er mulig å søke om ekstra studietid. Det er også mulig å endre progresjon hvis det blir for mye å studere fulltid, eller for lite å studere deltid. Dersom du vil endre din studieprogresjon tar du kontakt med din administrative kontakt. Noen fag tilbys kun deltid. Disse emnene kan du ikke avlegge eksamen i ved alle eksamensperioder. Dette får du nærmere beskjed om når du lager din utdanningsplan.

 

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Nettstudenter må selv melde seg opp til eksamen. Det gjøres i eksamenslisten i kalenderen i Qybele. I begynnelsen av studieåret setter du opp din utdanningsplan etter når du planlegger å ta eksamen. Du får da tilgang til fagstoff, oppgaver osv. for emnene du skal jobbe med i inneværende semester/trimester. Når du har bestått alle obligatoriske krav kan du melde deg opp til eksamen. Fristen for å melde seg opp til eksamen er senest en uke før eksamensdato. Ikke alle eksamener tilbys ved alle eksamensperioder, dette får du informasjon om når du lager din utdanningsplan.

 

Hvor finner jeg informasjon om eksamensdatoer?

Alle eksamensdatoer for gjeldende studieår publiseres i august og blir da lagt ut i eksamenslisten i kalenderen i Qybele. Du kan til en hver tid se hvilke eksamener du er oppmeldt til og hvilke eksamener du har tatt ved å gå inn på «profil», og «mine data».

 

Kan jeg velge når jeg vil starte på nettstudiene mine?

Som nettstudent kan du starte studiene når du vil, hele året. Trimesterne starter i august, i november og i februar, semesterne i august og januar. Dersom du starter rundt disse tidene vil du ligge godt an til å følge normal progresjon og ta dine første eksamener i neste eksamensperiode. Du kan imidlertid starte studiene dine midt i trimesteret også, og du vil da kunne bestemme selv om du ønsker å ta eksamen allerede første eksamensperiode, eller om du vil vente, og dermed få litt lenger tid til å forberede deg før du tar dine første eksamener. Hvis du starter sent kan det være du ikke rekker fristen for innlevering av arbeidskrav, du kan i så fall ikke ta eksamen før neste trimester/semester.

 

Kan jeg ta studiet på deltid?

Ja, vi tilbyr deltidsstudier for alle våre studier på nett. Det vil si at du halverer din studiemengde per år. Du vil derfor ta 30 studiepoeng (mot 60 studiepoeng for heltidsstudenter) per år, og studietiden din vil dobles. Dette passer fint for deg som jobber en del ved siden av.

 

Kan jeg endre min studieprogresjon, og bytte mellom heltids- og deltidsstudier?

Det er mulig å endre studieprogresjon og gå fra heltidsstudier til deltidsstudier eller omvendt. Dersom du ønsker å gjøre dette tar du kontakt med din administrative kontakt i god tid før neste trimester/semester. Endringen vil skje fra og med neste trimester/semester.

 

Kan jeg bytte fra nettstudier til stedlige studier?

Dersom undervisningen på Bjørknes Høyskole stemmer overens med hvor du er i din studieprogresjon er dette fullt mulig. Husk at ikke alle nettstudier tilbys stedlig.

 

Kan jeg ta permisjon fra studiene dersom noe skulle dukke opp ?

Ja, det kan du. Ta kontakt med din administrative kontakt når dette blir aktuelt.

 

Når søker jeg støtte hos lånekassen ?

Du kan søke støtte hos lånekassen så fort du har søkt om studieplass ved Bjørknes Høyskole. Dersom du blir tildelt studieplass vil vi registrere deg som student hos lånekassen så snart du har logget deg på Qybele første gang.

 

Hvordan gjør jeg det med betaling av studieavgiften?

Som nettstudent kan du velge om du ønsker å betale studieavgift per halvår eller per måned. Du vil bli spurt om ditt ønske rundt fakturering etter at du har logget deg på e-læringsportalen vår, Qybele. Som deltidsstudent blir studieavgiften halvert.

 

Når kan jeg forvente svar fra min faglige kontaktperson?

Du vil få svar på spørsmålene dine innen 48 timer. Her gjelder kun virkedager, og helger/helligdager regnes ikke med under disse 48 timene. Dersom vi har mulighet svarer vi deg før dette også.

 

Kan jeg være medlem av Studentskipnaden i Oslo (SiO) selv om jeg er nettstudent?

Du kan meldes inn i SiO for å få glede av studenttilbudene SiO har (bolig, trening, helsetjenester m.m.) dersom du ønsker det. Alle stedlige studenter er automatisk medlem av SiO, men som nettstudent velger du selv om du ønsker dette tilbudet. Ta kontakt med din administrative kontakt dersom du ønsker medlemskap.

 

Kan jeg få studentkort?

Ja, nettstudenter kan få tilsendt studentkort etter forespørsel. Send en epost med bilde til admin@bjorkneshoyskole.no. Husk at du hvert semester må etterspørre et gyldighetsmerke som skal klistres bakpå studentkortet.

 

Hvordan kan jeg som nettstudent være med på sosiale arrangementer på Bjørknes Høyskole?

Som nettstudent er du like fullt student på Bjørknes Høyskole som stedlige studenter. Du vil få invitasjoner til de ulike sosiale arrangementene Bjørknes Høyskole arrangerer i løpet av året. Dersom du er i nærheten av Oslo og har mulighet til å være med, er du hjertelig velkommen. Hvert år arrangerer vi fotballcup, volleyballcup, påskelunsj, halloweenfest, julegrøt og studieavslutning, i tillegg til quizer, studentfester, fadderuke, onsdagskaffe og mye mer. Hold deg oppdatert på facebooksiden vår.