Ønsker du inngående kunnskap i muskelsystemet, skjelettsystemet, nervesystemet, og kroppens tilpasning til blant annet trening?

Funksjonell anatomi og fysiologi

Ønsker du inngående kunnskap i muskelsystemet, skjelettsystemet, nervesystemet, og kroppens tilpasning til blant annet trening?

Funksjonell anatomi & fysiologi

Funksjonell anatomi og fysiologi (FAF) består av tre emner og gir til sammen 30 studiepoeng. FAF bygger på årsstudiet medisin grunnfag, og det forutsettes derfor at du har en del kunnskaper innen anatomi og fysiologi. For nettstudenter gjennomgås de praktiske øvelsene i filmer, så øver du hjemme. Studiet er delt i tre hoveddeler/emner som hver gir 10 SP, og tas som nettstudium deltid. Som nettstudent kan du starte når det passer deg og eksamen avlegges over tre trimestre, som vist under:

Emne 1: FAF1100  (10 SP)

Dette emnet omhandler nervesystemets oppbygning og funksjon. Målet er at du skal kunne utføre og forstå en nevrologisk undersøkelse. Det er få faggrupper i dag som er i stand til dette, og du får dermed en unik kunnskap. For å oppnå en så inngående forståelse er det nødvendig med et dypdykk i nervesystemets anatomi, kombinert med øvelser i nevrologiske resonnementer og gjennomgang av nevrologiske kasuser. Du kommer også til å lære litt om mer avanserte funksjoner i hjernen som biorytmer, stress, og nervesystemets tilpasning til skader.

På vår helseblogg kan du lese nyheter om medisin, ernæring, kropp og helse.

Emne 2: FAF1200 (10 SP)

Dette emnet omhandler muskel- og skjelettapparatet, samt de indre organenes anatomi. Siden kroppens muskler styres av nervesystemet som du allerede har dyptgående kjennskap til, vil du nå utvikle en meget god forståelse for bevegelsesapparatets funksjon. Undervisningen har stort fokus på funksjonsundersøkelser.

Halvårsstudium i funksjonell anatomi & fysiologi kan tas heltid, deltid og som nettstudie. Les om nettstudier her.

Emne 3: FAF1300  (10 SP)

Det siste emnet bringer fysiologien fra grunnfaget videre. Ved å studere organsystemenes tilpasning til forskjellig typer ytre stress, har man en spennende tilnærmingsmåte til stoffet. Du vil blant annet få lære om kroppens tilpasning til forskjellige typer dietter, til trening og til høyt og lavt trykk (som ved dykking og flyving). Sammen med FAF1100 og FAF1200 har du nå fått en grundig innføring i organismens funksjonelle anatomi og fysiologi.

Er du interessert i helse- og medisinske fag tilbyr Bjørknes Høyskole blant annet:

Ta gjerne kontakt med oss på Bjørknes Høyskole i dag om du har spørsmål om halvårsstudium i funksjonell anatomi & fysiologi. Du kan også søke allerede i dag!

 

Informasjon