Hopp over Header

Bachelor i psykologi på Bjørknes Høyskole

Hva er psykologi?

Kort sagt er psykologi studien av tenkning. Tenkning er derimot et veldig bredt begrep og innbefatter blant annet hva vi opplever, hva vi tenker, hva vi føler, og hva vi gjør som mennesker, enten som enkeltindivid eller i grupper. Fra tidligere av var psykologien – eller «sjelelære» som det da het – preget av filosofer som forsøkte å tenke seg til hvordan mennesket og hjernen fungerte. I dag har psykologien etablert seg som en sentral gren i vitenskapen og benyttes et bredt spekter av forskningsmetoder for at vi skal kunne observere og forske på tenkning.

En bachelor i anvendt psykologi vil gi et godt overblikk over hva psykologi og psykologisk forskning innebærer. I tillegg vil bacheloren ha et fokus på anvendbarhet, nemlig hvordan denne teoretiske kunnskapen om tenkning kan anvendes i praksis.

FAKTA:

 • Bachelor (180 sp)
 • Fulltid/deltid
 • Oslo og nett
 • Opptakskrav: GENS
 • Rullerende opptak
 • Godkjent av lånekassen
 • Pris: 38 500/ per semester
 • Tittel: Bachelor i anvendt psykologi
Hopp over Grått felt

Kunne du tenke deg å jobbe med:

 • Hvordan du skal motivere brukere i omsorgsboliger til å følge dagsplanen sin?
 • Hvordan du skal få folk til å støtte din organisasjon og din sak?
 • Hvordan du kan få flere kunder til å kjøpe ditt produkt?

De ulike problemstillingene over er nokså forskjellige, men de har alle til felles at psykologifaget kan bidra med en løsning. Med en bachelor i anvendt psykologi lærer du hvordan du kan løse disse spørsmålene, samt en hel rekke spørsmål du ikke visste du du lurte på!

Hva lærer du?

 • psykologisk teori og praktiske ferdigheter, noe som gjør at du kan anvende teorien i praksis
 • generell kunnskap innen psykologifaget (psykologi handler om hvordan mennesker tenker og fungerer)
 • hvordan hjerne og kropp samarbeider for å gjøre psykologiske prosesser mulig
 • hvordan man som forsker kan observere og forstå tenkning, selv om man ikke direkte kan observere menneskers tankeprosesser

Derfor skal du velge Bjørknes Høyskole

 • Fordi du lærer om hvordan vi lærer, hvordan vi tenker, hva som motivere oss, hvordan vi oppfatter verden rundt oss
 • Fordi du lærer om hvordan vi påvirkes av andre mennesker og hvordan vi påvirker andre mennesker. Kunnskap om dette vil det være behov for uansett hva du ønsker å jobbe med.
 • Fordi du lærer å stille spørsmål til det du leser, og utvikler en nysgjerrig og utforskende holdning til det du leser og verden rundt deg.
 • Fordi du får muligheten til å få praksis gjennom internship
 • Fordi du får nærhet til foreleserne dine, til studieadministrasjonen og de som kan hjelpe deg å lære

 

Personvern