Silje kan gi deg studierådgivning om psykologi, tropemedisin, studier i Australia og USA. Hun kan også svare på det du lurer på om ernæring og kiropraktikk. Siden vi har to Siljer i studieadministrasjonen må du huske at denne Silje har en H bak fornavnet sitt i e-postadressen. Kontakt henne på siljeh @bjorkneshoyskole.no

bh_portretter_okt2012_0032