Silje er studierådgiver og har ansvar for 1+5-medisinprogrammene, medisin grunnfag, ernæring og kiropraktikkstudiene våre. Vurderer du et av disse studieprogrammene så er det også Silje B du får studieveiledning av. Siden vi har to i studieadministrasjonen som heter Silje, kaller vi henne Silje B og du kan kontakte henne på silje @bjorkneshoyskole.no

Bjørknes Høyskole Ansatt Admin Silje Brekken