Vi har overført alle de gode pedagogiske prinsippene som kjennetegner studier ved Bjørknes Høyskole til nettet. Resultatet er blitt Qybele – et unikt elektronisk læremiljø

Den gode læresituasjonen i sentrum

Det er lagt stor vekt på at nettundervisningen skal være inspirerende. Alt utenomfaglig, som på mange andre e-læringsløsninger kan virke mer forvirrende enn veiledende, er byttet ut med et intuitivt navigasjonssystem som gir faget den sentrale plassen. Samtidig vet du som student alltid hva du har gjort, hva du driver på med, og hva du skal gi deg i kast med som neste tema. Qybele er bygget opp rundt undervisningsartikler, illustrasjoner, animasjoner og filmer. Hovedpoengene i studieplanen belyses og utdypes, og gir således et meget nyttig supplement til fagbøker.

 

Pedagogisk samhold på nettet

Det er viktig for å optimalisere studiesituasjonen at du ikke føler at du jobber alene selv om du er nettstudent. Selvfølgelig har du din egen veileder som du kan kontakte, men enda viktigere er samholdet med de andre studentene. Qybele har en egen samfunnsdel, hvor du vil treffe andre nettstudenter. Du kan slå opp i Wiki eller bruke forum om du lurer på noe. Du kan chatte, sende meldinger, skrive notater og dele dem til medstudenter. Det er også et virtuelt kollokvierom der du og kollokviegruppen din kan jobbe sammen på en felles tavle.
Men, du kan også studere helt alene dersom du foretrekker det.

 

Belønning

Alt du foretar deg som nettstudent danner grunnlaget for framdriften din. Nye deler av emnet åpnes for deg etter hvert som du jobber. På denne måten tar du de ulike delene av undervisningen i den rekkefølgen som vi mener er den beste. Gjør du noe som er lurt for læringen din, får du poeng. Qybele-systemet gir deg altså belønning om du tar aktive steg for å utnytte e-læringsportalen til fulle og lærer mer. Dette er et viktig psykologisk prinsipp som vi tror vil gjøre Qybele-studentene naturlig kunnskapshungrige, og godt skikket til å bestå eksamen. Det er vist over de siste årene at nettstudenter gjør det minst like bra til eksamen, sammenliknet med studenter som følger vanlig undervisning.

 

Unik e-læringsplattform

Qybele er en unik e-læringsplattform. Over de siste årene har internett gått fra å være relativt statisk og tradisjonelt i oppbygningen av nettsider, til å bli brukerstyrt, dynamisk og ”mykt”. Dette har vi tatt inn i Qybele. Sammen med den gode undervisningen, belønningssystemet og samholdet med medstudenter, vil dette øke den gode brukeropplevelsen. Det vil gjøre Qybele-studentene faglig dyktige og fornøyde.

 

Velkommen som nettstudent!
Husk at du kan starte når du vil og studere hvor du vil. Nettstudier betyr full fleksibilitet!

Ønsker du å studere på nett? Ta kontakt med oss her.