Ingrid har master i farmasi og sin doktorgrad innen indremedisin fra UiO. Hun underviser i vitenskap og metode og veileder ernæringsstudentene under bacheloroppgaven. Hun er også ansvarlig for laboratoriedelen av kjemi og biokjemi på medisinutdanningen 1+5 .

Ingrid Kristine OhmFaglige kompetanseområder/bakgrunn

Master i farmasi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2010
PhD, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo, 2014

Undervisningsområder

Ingrid underviser i vitenskap og metode og veileder ernæringsstudentene under bacheloroppgaven. På medisinutdanningen 1+5 er hun ansvarlig for laboratoriedelen av kjemi og biokjemi samt enkelte temaer innen molekylærbiologi, bla. det er der søk på vitenskapelig databaser samt farmakologi.

Aktuelle forskningsområder

Immunologi, kardiologi og aterosklerose

Sentrale publikasjoner

  • Toll-like receptor 9-activation during onset of myocardial ischemia does not influence infarct extension, Ohm IK et al, PLoS One. 2014 Aug 15;9(8):e104407
  • Toll-like receptor 9 mediated responses in cardiac fibroblasts, Ohm IK et al, PLoS One. 2014 Aug 15;9(8):e104398
  • Increased circulating mitochondrial DNA after myocardial infarction, Bliksøen M et al, Int J Cardiol. 2012 Jun 28;158(1):132-4
  • Cyclosporine A- and tacrolimus-mediated inhibition of CYP3A4 and CYP3A5 in vitro, Amundsen R et al, Drug Metab Dispos. 2012 Apr;40(4):655-61