Samfunnsfaglige fagansatte

Helga Fjærvoll, høyskolelektor

Helga Fjærvoll, høyskolelektor

Helga er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun underviser blant annet i utviklingspsykologi, konsulterende psykologi og sosial- og personlighetspsykologi. Hennes sterkeste faglige interesse er affektbevissthet, det vil si evnen til å kjenne og uttrykke egne følelser. Dette skrev hun om i sin hovedoppgave, som tok for seg arbeid med affektintegrasjon i terapi.

Bernt Hagtvet, Professor II

Bernt Hagtvet, Professor II

Bernt Hagtvet er ansatt som professor II i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole. Bernt har i en årrekke vært ansatt som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo der han bemerket seg som en toneangivende forsker, svært populær foreleser og engasjert samfunnsdebattant. Med faglig bakgrunn fra en rekke anerkjente institusjoner som Yale, Oxford og UiO, og med et langt yrkesliv ved UiO, UiB og CMI, bringer Bernt med seg kunnskaper og erfaringer som vil komme våre studenter til stor nytte og glede. Høsten 2016 underviser Bernt masterstudenter ved Yale University i USA.

Mathias Nesheim, høyskolelektor

Mathias Nesheim, høyskolelektor

Mathias jobber med utvikling nettundervisningen for bachelor i anvendt psykologi. Han er utdannet med bachelor i psykologi fra NTNU og master i kognitiv nevrovitenskap fra UiO. Under årene som masterstudent fikk han også førstehånds forskningserfaring ved å publisere egen forskning på siden. Mathias er ellers styremedlem i Oslo Schakselskap hvor han gjør en innsats for å promotere sjakk for nye spillere. På fritiden er han en ivrig snowboardkjører og trommis.

Alf Børre Kanten, førsteamanuensis

Alf Børre Kanten, førsteamanuensis

Alf Børre er ansatt som førsteamanuensis og underviser primært innenfor sosialpsykologi. Han er også aktiv forsker og arbeider innenfor eksperimentell sosialpsykologi og tilgrensende fagfelt som kognitiv psykologi og bedømmings- og beslutningspsykologi. Han har brede interesser innenfor disse feltene, men har jobbet mest med spørsmål knyttet til psykologisk distanse, optimisme og kontrafaktisk tenkning.

Tony Laurie, førsteamanuensis

Tony Laurie, førsteamanuensis

Tony er utdannet psykolog i UK og har både en akademisk og en klinisk bakgrunn. Tony underviser i blant annet i biologisk psykologi, kognitiv psykologi og utviklingspsykologi.

Kristina Moberg, Høyskolelektor

Kristina S. Moberg er psykologspesialist og underviser blant annet i områdene kognitiv atferdspsykologi, helsepsykologi og endringsarbeid. Hun har lang erfaring som psykolog i spesialisthelsetjenesten ved Akershus Universitetssykehus.

Victoria Forsberg, foreleser psykologi

Victoria Forsberg, foreleser psykologi

Victoria Forsberg foreleser i psykologi som fag og vitenskap, utviklingspsykologi og abnormal psykologi. Hun går siste året på profesjonsstudiet i psykologi på Universitetet i Oslo og har en bachelor i Idéhistorie.

Stella Ottesen, høyskolelektor

Stella Ottesen, høyskolelektor

Stella underviser i psykologi både for psykologistudenter og fysioterapistudenter ved høyskolen. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har spesielt erfaring med å jobbe med kognitiv terapi med pasienter som har angst, depresjon, stress/søvnrelaterte vansker og spiseforstyrrelser. Stella har sin egen privat praksis der hun behandler pasienter individuelt og i grupper. Videre underviser hun for Norsk Psykologforening og holder kurs for ulike organisasjoner og bedrifter.