Forskning & utvikling

Eilert Sundts forskningspris til Bernt Hagtvet

Eilert Sundts forskningspris til Bernt Hagtvet

Bernt Hagtvet, Professor II ved Bjørknes Høyskole, er årets vinner av Eilert Sundts forskningspris. Denne deles ut av Eilert Sundts forskningsfond, som ble opprettet ved hundreårsjubileet til Oslo Arbeidersamfunn i 1964, til minne om Samfunnets grunnlegger Eilert Sundt.

Nik. Brandal medredaktør i ny bok

Nik. Brandal medredaktør i ny bok

Høyskolelektor i Internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole, Nik. Brandal er aktuell som medredaktør for boken Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (Cappelen Damm 2017), som lanseres onsdag 5. april.

Einar s Nordèn forsker på natriuretiske peptider

Einar s Nordèn forsker på natriuretiske peptider

Einar deltar i en human studie på bruken av BNP for behandling av høyt blodtrykk der man ikke kommer til målet med vanlig medikamentell behandling. Hovedfokuset for forskningen er natriuretiske peptider i behandlingen av kardiovaskulære sykdommer, inkludert høyt blodtrykk og hjertesvikt.

Tidligere student presenterte på ernæringskonferanse

Tidligere student presenterte på ernæringskonferanse

I forbindelse med masteroppgaven var Christine Hillestad Hestevik med i et felles forskningsprosjekt mellom Bjørknes Høyskole og Lovisenberg Diakonale Høgskole der hensikten var å utvikle kvalitet i ernæringsarbeid ved et sykehjem. Dette presenterte hun på Ernæringskonferansen til Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE)

Henrik Syse forsker på internasjonal etikk og politikk

Henrik Syse forsker på internasjonal etikk og politikk

Han er ansatt i en 50 % stilling som seniorforsker (Research Professor) ved Institutt for fredsforskning, i tillegg til at han er Professor II ved Bjørknes Høyskole. Han er også frilans foredrags- og kursholder. Han har publisert bøker om blant annet krigføring, næringslivsetikk, ytringsfrihet, politisk tenkning og forholdet mellom religion, politikk og filosofi.

Kristine Hansen Vinje med publisert artikkel om markedsføring av morsmelkerstatning

Kristine Hansen Vinje med publisert artikkel om markedsføring av morsmelkerstatning

Amming er et av de viktigste tiltakene globalt for å hindre sykdom og dødsfall blant barn under 5 år. Internasjonale retningslinjer sier at markedsføring av morsmelkerstatning ikke skal forekomme. Likevel blir melkepulver promotert i medier, og antallet som ammer går ned. Artikkelen viser hvordan morsmelkerstatning blir reklamert for gjennom massemedier i Thailand, Indonesia, Myanmar, Kambodsja og Vietnam, og er publisert i tidsskriftet Public Health Nutrition.

Hilde Restad med artikkel i Starting Point

Hilde Restad med artikkel i Starting Point

På bakgrunn av Hilde Restads tidligere forskning på amerikansk eksepsjonalisme ble hun spurt om å være med i det digitale tidsskriftet Starting Points lanseringsnummer. I denne artikkelen skriver hun at hun tror Trumps utenrikspolitiske planer for USA handler mer om penger enn noe annet.

Nikolai Brandal forsker på radikalisering

Nikolai Brandal forsker på radikalisering

Nik Brandal arbeider med en PhD om radikaliseringen av studentbevegelsene i USA og Vest Tyskland på 1960-tallet. Hans forskningsinteresser er knyttet til politisk ekstremisme, folkemord, overgangsjustis, første verdenskrig og politisk idehistorie.

Alf Børre Kanten har publisert artikkel om kontrafaktisk tenkning

Alf Børre Kanten har publisert artikkel om kontrafaktisk tenkning

Noen mennesker utvikler post-traumatisk-stress syndrom (PTSD) etter å ha opplevd noe traumatisk. Dette er en alvorlig lidelse som i stor grad kan prege livet til de som er rammet. Denne artikkelen ser på sammenhengen mellom såkalt kontrafaktisk tenkning og PTSD symptomer blant personer som var ansatt i regjeringskvartalet under terrorangrepet i 2011. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Applied Cogntive Psychology:

Tore Pedersen med artikkel om psykologi og informatikk

Tore Pedersen med artikkel om psykologi og informatikk

I sin hovedstilling ved Forsvarets etterretningshøgskole deltar vår professor II, Tore Pedersen i prosjektene Oslo Analytics og Security Ceremonies, som ledes av hhv professor Audun Jøsang og forsker Christian Johansen ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.