Forelesere

Torstein Tengs, foreleser medisin

Torstein Tengs, foreleser medisin

Torstein jobber som forsker i biologi ved NMBU og foreleser i celle- og molekylærbiologi på 1+5 medisinprogrammet. Han underviser i mutasjoner og kreft, molekylære metoder samt virus og bakterier.

Ingrid Tvedten, høyskolelektor

Ingrid Tvedten, høyskolelektor

Ingrid er psykolog og underviser i teoretisk og anvendt psykologi om atferd og endringsarbeid, kommunikasjon- og samtaleteknikker i veiledning, det motiverende intervju, og organisasjonspsykologi.

Nikolai Brandal, høyskolelektor

Nikolai Brandal, høyskolelektor

Nikolai Brandal er høyskolelektor i internasjonale studier. Han har vært ansatt på Bjørknes Høyskole siden januar 2017. Før dette var han stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo. Niks akademiske bakgrunn er hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og adjunkt fra Høgskulen i Volda. Han har særlig arbeidet med ekstremisme og politisk radikalisering.

Nikolai Brandal forsker på radikalisering

Nikolai Brandal forsker på radikalisering

Nik Brandal arbeider med en PhD om radikaliseringen av studentbevegelsene i USA og Vest Tyskland på 1960-tallet. Hans forskningsinteresser er knyttet til politisk ekstremisme, folkemord, overgangsjustis, første verdenskrig og politisk idehistorie.

Jannicke Widerberg, studieleder medisin 1+5

Jannicke Widerberg, studieleder medisin 1+5

Jannicke er studieleder for studieprogrammet medisinstudier 1+5. Med sin bakgrunn fra både forskning , undervisning og nettstudier innen medisinsk biologi har hun bred kompetanse innen fagfeltet.

Kristine H. Vinje, høyskolelektor

Kristine H. Vinje, høyskolelektor

Kristine er utdannet i samfunnsernæring med spesialisering i globale ernæringsutfordringer, og har også utdanning og arbeidserfaring som kokk.

Helga Fjærvoll, høyskolelektor

Helga Fjærvoll, høyskolelektor

Helga er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun underviser blant annet i utviklingspsykologi, konsulterende psykologi og sosial- og personlighetspsykologi. Hennes sterkeste faglige interesse er affektbevissthet, det vil si evnen til å kjenne og uttrykke egne følelser. Dette skrev hun om i sin hovedoppgave, som tok for seg arbeid med affektintegrasjon i terapi.

Bernt Hagtvet, Professor II

Bernt Hagtvet, Professor II

Bernt Hagtvet er ansatt som professor II i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole. Bernt har i en årrekke vært ansatt som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo der han bemerket seg som en toneangivende forsker, svært populær foreleser og engasjert samfunnsdebattant. Med faglig bakgrunn fra en rekke anerkjente institusjoner som Yale, Oxford og UiO, og med et langt yrkesliv ved UiO, UiB og CMI, bringer Bernt med seg kunnskaper og erfaringer som vil komme våre studenter til stor nytte og glede. Høsten 2016 underviser Bernt masterstudenter ved Yale University i USA.

Didrik Dukefoss, foreleser

Didrik Dukefoss, foreleser

Didrik begynte som foreleser og nettlærer ved Bjørknes Høyskole i 2015. Han er medisinstudent ved Universitetet i Oslo, og forsker også på hjernen, nærmere bestemt gliaceller. I tillegg til fascinasjonen for hvordan nervesystemet fungerer, er Didrik også spesielt interessert idrettsmedisin, med bakgrunn som langrennsløper, landeveissyklist og fra høye fjell.