Forelesere

Tone Fredsvik Gregers, foreleser 1+5 medisin

Tone Fredsvik Gregers, foreleser 1+5 medisin

Hun skal undervise i bla. cellebiologi ved medisinutdanningen 1+5. Hun har doktorgrad i cellebiologi og immunologi og har i flere år drevet med forskning på de molekylære mekanismer som ligger til grunn for en immunrespons. Tone jobber i dag primært med undervisning av både lærerstudenter, lærere på etter- og videreutdanning samt bachelor og masterstudenter ved Institutt for Biovitenskap, UiO. Tone har fokus på studentaktiv undervisning og er opptatt av at studentenes utvikling og læring i faget.

Einar S. Nordén, foreleser 1+5 medisin

Einar S. Nordén, foreleser 1+5 medisin

Einar underviser medisinstudentene i bla. førstehjelp og hygiene. Han skal også undervise noe innen anatomi og fysiologi. Einar er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, med spesiell interesse for akuttmedisin. Han har i flere år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo, og som legevikar i akuttmottak. Akutt indremedisin og kardiologi er hovedfokuset. I tillegg er han stipendiat ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO).

Rebekka Nøkling, foreleser 1+5 medisin

Rebekka Nøkling, foreleser 1+5 medisin

Rebekka er en profilert foredragsholder, som er kjent for sin historiefortelling innen forskningsformidling, og holder mange foredrag bla.for helsepersonell på Helseforetak og sykehus. Rebekka underviser i kjemi, biokjemi, molekylærbiologi og genteknologi på medisinprogrammet 1+5.

Emil Stenersen Espe, foreleser 1+5 medisin

Emil Stenersen Espe, foreleser 1+5 medisin

Emil Stenersen Espe er fagansvarlig og underviser i biofysikk på 1+5 medisinprogrammet. Han har master i fysikk fra Universitetet i Oslo, og PhD i medisinsk fysikk fra samme sted. Han jobber nå også som hjerteforsker ved Oslo universitetssykehus, med fokus på avbildning og beregning av hjertets funksjon.

Torstein Tengs, foreleser medisin 1+5

Torstein Tengs, foreleser medisin 1+5

Torstein jobber som forsker i biologi ved NMBU og foreleser i celle- og molekylærbiologi på 1+5 medisinprogrammet. Han underviser i mutasjoner og kreft, molekylære metoder samt virus og bakterier.

Ingrid Tvedten, høyskolelektor

Ingrid Tvedten, høyskolelektor

Ingrid er psykolog og underviser i teoretisk og anvendt psykologi om atferd og endringsarbeid, kommunikasjon- og samtaleteknikker i veiledning, det motiverende intervju, og organisasjonspsykologi.

Nikolai Brandal, høyskolelektor

Nikolai Brandal, høyskolelektor

Nikolai Brandal er høyskolelektor i internasjonale studier. Han har vært ansatt på Bjørknes Høyskole siden januar 2017. Før dette var han stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo. Niks akademiske bakgrunn er hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og adjunkt fra Høgskulen i Volda. Han har særlig arbeidet med ekstremisme og politisk radikalisering.

Nikolai Brandal forsker på radikalisering

Nikolai Brandal forsker på radikalisering

Nik Brandal arbeider med en PhD om radikaliseringen av studentbevegelsene i USA og Vest Tyskland på 1960-tallet. Hans forskningsinteresser er knyttet til politisk ekstremisme, folkemord, overgangsjustis, første verdenskrig og politisk idehistorie.

Jannicke Widerberg, studieleder medisin 1+5

Jannicke Widerberg, studieleder medisin 1+5

Jannicke er studieleder for studieprogrammet medisinstudier 1+5. Med sin bakgrunn fra både forskning , undervisning og nettstudier innen medisinsk biologi har hun bred kompetanse innen fagfeltet.

Kristine H. Vinje, høyskolelektor

Kristine H. Vinje, høyskolelektor

Kristine er utdannet i samfunnsernæring med spesialisering i globale ernæringsutfordringer, og har også utdanning og arbeidserfaring som kokk.